Pat   Otto         Kimono     2006 - 2007
Embroidered Kimono Drawing Kimono Cow Kimono Hot Hot Hot Kimono Secret Kimono Blue Ice Kimono Pillow Talk Kimono

Cowboy Kimono Our Father Kimono Egyptian Kimono Biker Kimono Conception Kimono Martyr Kimono Samurai Kimono

KIMONO
Statement

“What do you get when you combine a compulsive spate of Asian-esque sewing
with the necessity of making art?
Old artwork reconstructed as kimono.”
Artwork Archive